ARCUS

book a table/rezervo tavolinë

Opening Hours 8:00 - 24:00, every day on week. Hapur nga 08:00 - 24:00, çdo ditë të javës

get in touch Lidhuni me ne

You can find us on below adresses. / Mund të na gjeni në adresat e shënuara më poshtë

get in touch lidhuni me ne

Please don't hesitate to get in touch with us / Mos hezitoni të na dërgoni porosinë tuaj